Tule mukaan tarinaamme!

Olemme pääomansijoitus- ja rahoitusyhtiö, joka on perustettu kiinteistöpalvelujen toimialalle tukemaan kasvuhakuisten ja -kykyisten yrittäjien liiketoimintastrategian toteutumista Tampereen seudulla.

Ilmoita meille sinun tai yrityksesi osaaminen kodin palveluihin, rakennuttamiseen, isännöintiin tai myyntiin liittyen. Arvioimme yhteistyömahdollisuudet ja palaamme asiaan! Voimme tehdä yhteistyötä kumppanuusmallilla, työsopimusperusteisesti tai osakkuusyhtiöinä.

Haku on avoinna jatkuvasti. Käsittelemme luonnollisesti kaikki yhteydenotot täydellä luottamuksella.

Lähetä hakemuksesi meille sähköpostilla: arvotarina(at)arvotarina.fi tai soita p. 040 544 0780.

Yrittäjä päättää tarinansa

Yrityksen perustamisen lähtökohtia ovat yrittäjäksi aikovan oma tahto, yrittäjävalmiudet ja liikeidea, joiden varaan  yritystoiminta perustetaan. Yrityksen toiminnalle elintärkeitä ovat henkilöstön ja tuotteiden lisäksi tietenkin asiakaskunta. Tästä huolimatta yrittäjä on aina toiminnan ohjaamisen keskiössä. Tamperelainen pääomasijoitusyritys Arvotarina Oy on syntynyt yrittäjän kokemuksesta ja näkemyksestä – tiedämme mitä se on, yrittäminen.

Pääomasijoitus on sijoitus kasvupotentiaalia omaavaan yritykseen, joka ei ole julkisesti noteerattu pörssiyhtiö. Pääomasijoittaja saa vastineena antamalleen rahoitukselle omistusosuuden yhtiöstä. Sijoitus on väliaikainen ja usein irtautuminen suunnitellaan jo sijoitusta tehdessä. Yrittäjän näkökulmasta pääomasijoitus on vaihtoehto muulle rahoitukselle, kun yritys siirtyy uudelle kasvutasolle. Yrittäjän saattaa olla kannattavampaa myydä osa yhtiöstä pääomarahastolle ja jatkaa yhtiön johdossa ja osaomistajana kuin kantaa yksin riski yrityksen seuraavan vaiheen onnistumisesta. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen.

Me Arvotarinassa osaamme ja haluamme olla avuksi yrityksenne seuraavassa kasvuvaiheessa. Tulemme kovan, kunnianhimoisen tekemisen suunnasta; olemme jo pitkään toimineet poikkeuksellisin tuloksin monilla markkinoiden haasteellisimmista toimialoista. Koska olemme niin tehokkaita yritystoiminnan kannattavassa kasvattamisessa, päättää yrittäjä näyttöjemme perusteella jatkammeko vähemmistöomistajuuteen vai emme. Yhteistyö kanssamme on siis riskitöntä, mutta ei helppoa. Se edellyttää yritykseltä rohkeutta asettaa haasteellisia tavoitteita, todellista valmiutta strategiseen päätöksentekoon ja tinkimätöntä tahtoa tehdä tavoitteet todeksi.

Vielä kiinnostunut? Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellämme. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Mikäli yrityksesi siis miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi

Pääomasijoittamisen vaiheet

Pääomasijoitusyhtiöt hallinnoivat rahastoja, jotka sijoittavat listaamattomiin yhtiöihin. Pääomasijoittajan tuoma lisäarvo liittyy, rahoituksen lisäksi, strategiatyöhön, rahoituksen kokonaisjärjestelyihin, hallitustyöskentelyyn, markkinointiin, johtamisjärjestelmien kehittämiseen ja toimialatuntemukseen. Kohdeyhtiön arvonluonti perustuukin pitkälti kasvun ja kannattavuuden parantumiseen.

Pääomasijoituksessa on useita vaiheita alkaen rahaston varainhankinnasta ja päättyen pääoman sekä tuottojen palautuksiin sijoittajille.

Rahaston perustaminen
Suomessa pääomarahastot toimivat yleisesti kommandiittiyhtiönä, jota hallinnoi osakeyhtiömuotoinen hallinnointiyhtiö. Kestoltaan rahastot ovat yleensä 5-15 vuotta. Pääomarahastojen hallinnointiyhtiöt keräävät varoja institutionaalisilta sijoittajilta hallinnoimiinsa pääomarahastoihin. Usein myös itse pääomasijoitusyhtiö on sijoittajana pienellä osuudella perustamassaan rahastossa. Hallinnointiyhtiö eli pääomasijoitusyhtiö toimii rahaston neuvonantajana. Lisäksi hallinnointiyhtiö kehittää aktiivisesti kohdeyhtiötä rahaston omistusaikana.

Sijoituskohteiden etsiminen
Hallinnointiyhtiö etsii jatkuvasti sopivia sijoituskohteita rahastolle. Rahaston sijoitusstrategian mukaisesti kohdeyritysten on täytettävä sovittuja kriteereitä koon, toimialan tai elinkaaren osalta.

Sijoitukset
Mahdollisen uuden kohdeyhtiön liiketoiminta arvioidaan yrityskauppaprosessissa Due diligence  ‑analyysilla. Tavoitteena on arvioida läpikotaisesti yhtiön asema markkinoilla ja liiketoimintamallin kestävyys. Lopulliset neuvottelut kohdeyhtiön kanssa käynnistetään, mikäli due diligence -löydökset tukevat sijoituksen tekemistä ja pankki on valmis tarjoamaan kohteeseen lainarahoitusta.

Kohdeyhtiön kehitys
Sijoituksen jälkeen aloittaa  pääomasijoitusyhtiö yhtiön kehittämisen toimenpidesuunnitelmansa mukaisesti. Pääoman lisäksi hallinnointiyhtiö tarjoaa toimialaosaamista, operatiivista tukea sekä pyrkii käyttämään verkostojaan kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi. Pääomasijoitusyhtiö osallistuu usein myös kohdeyhtiön hallitustyöhön.

Irtautuminen
Pääomasijoittajat ovat poikkeuksetta väliaikaisia osakkeenomistajia. Yleisimmin sovittu irtautuminen toteutetaan myymällä yhtiö teolliselle ostajalle, toiselle pääomasijoitusrahastolle, takaisin toimivalle johdolle tai listaamalla yhtiö pörssiin.
Arvotarina Oy riippumaton tamperelainen pääomasijoittaja. Toimintamme eroaa toimialasta vankalla yrittäjälähtöisyydellä. Nojaamme vahvasti kasvuun ja kannattavuuteen, asiakas- ja yrittäjälähtöisyyteen ja tehokkaaseen toimeenpanoon. Arvotarinan arvot näkyvät omassa tarinassamme, tavoitteissamme ja ennen kaikkea työssämme. Mikäli yrityksesi miettii tulevaisuuden kasvun vaihtoehtoja, ota yhteyttä: arvotarina(at)arvotarina.fi